Berkeley Lab

Zhou, Jizhong (Joe)

Zhou Jizhong JoeUniversity of Oklahoma
Principal Investigator
jzhou@ou.edu
(405) 325-6073

http://www.ou.edu/ieg.html

Jizhong Zhou has expertise in molecular biology, microbial genomics, microbial ecology, molecular evolution, theoretical ecology, metagenomics, and genomic technologies, as well as array-based bioinformatics for environmental studies. He has pioneered the development of array-based genomic technologies for environmental studies. His lab is involved in multiple EMC campaigns.